En

תוך 3 ימים התכשיט אצלך - החזרות ללא עלות

שאלות ותשובות - אחריות

בוודאי!
בתכשיטי זהב - אנו מעניקים אחריות לכל החיים על החומר שממנו עשוי התכשיט ואחריות לשנה על כל ליקוי שיתגלה בתכשיט, למעט שברים; קרעים; מעיכות; שריטות.