En

משלוחים והחזרות חינם – תוך 4 ימי עסקים התכשיט אצלך

לסנן
קטגוריה
מחיר
מ: עד: עדכן
אפשר לסנן לפי נושא
וגם לפי אבן משובצת
לפי צבע מתכת
טבעת יהלומים מזהב צהוב 14 קראט - טאי טבעת יהלומים מזהב צהוב 14 קראט - טאי
 • טבעת יהלומים מזהב צהוב 14 קראט - טאי

טבעת יהלומים מזהב צהוב 14 קראט - טאי

 • צבעים נוספים

997 ש"ח

טבעת יהלומים מזהב צהוב 14 קראט - ריילי טבעת יהלומים מזהב צהוב 14 קראט - ריילי
 • טבעת יהלומים מזהב צהוב 14 קראט - ריילי

טבעת יהלומים מזהב צהוב 14 קראט - ריילי

 • צבעים נוספים

1,655 ש"ח

טבעת יהלומים מזהב צהוב 14 קראט - רנה טבעת יהלומים מזהב צהוב 14 קראט - רנה
 • טבעת יהלומים מזהב צהוב 14 קראט - רנה

טבעת יהלומים מזהב צהוב 14 קראט - רנה

 • צבעים נוספים

2,651 ש"ח

טבעת יהלומים מזהב צהוב 14 קראט - ריי טבעת יהלומים מזהב צהוב 14 קראט - ריי
 • טבעת יהלומים מזהב צהוב 14 קראט - ריי

טבעת יהלומים מזהב צהוב 14 קראט - ריי

 • צבעים נוספים

1,618 ש"ח

טבעת יהלומים מזהב צהוב 14 קראט - וי מנצנץ טבעת יהלומים מזהב צהוב 14 קראט - וי מנצנץ
 • טבעת יהלומים מזהב צהוב 14 קראט - וי מנצנץ

טבעת יהלומים מזהב צהוב 14 קראט - וי מנצנץ

 • צבעים נוספים

967 ש"ח

טבעת ספיר ויהלומים מזהב צהוב 14 קראט - לב רויאל טבעת ספיר ויהלומים מזהב צהוב 14 קראט - לב רויאל
 • טבעת ספיר ויהלומים מזהב צהוב 14 קראט - לב רויאל

טבעת ספיר ויהלומים מזהב צהוב 14 קראט - לב רויאל

1,896 ש"ח

טבעת רובי ויהלומים מזהב צהוב 14 קראט - לב רויאל טבעת רובי ויהלומים מזהב צהוב 14 קראט - לב רויאל
 • טבעת רובי ויהלומים מזהב צהוב 14 קראט - לב רויאל

טבעת רובי ויהלומים מזהב צהוב 14 קראט - לב רויאל

1,950 ש"ח

טבעת יהלומים מזהב לבן 14 קראט - ביאנקה טבעת יהלומים מזהב לבן 14 קראט - ביאנקה
 • טבעת יהלומים מזהב לבן 14 קראט - ביאנקה

טבעת יהלומים מזהב לבן 14 קראט - ביאנקה

1,822 ש"ח

טבעת יהלום טיפה מזהב צהוב 14 קראט - טיפה טבעת יהלום טיפה מזהב צהוב 14 קראט - טיפה
 • טבעת יהלום טיפה מזהב צהוב 14 קראט - טיפה

טבעת יהלום טיפה מזהב צהוב 14 קראט - טיפה

 • צבעים נוספים

2,311 ש"ח

טבעת יהלומים מזהב צהוב 14 קראט - לורי טבעת יהלומים מזהב צהוב 14 קראט - לורי
 • טבעת יהלומים מזהב צהוב 14 קראט - לורי

טבעת יהלומים מזהב צהוב 14 קראט - לורי

 • צבעים נוספים

1,701 ש"ח

טבעת יהלומים מזהב צהוב 14 קראט - רייבן טבעת יהלומים מזהב צהוב 14 קראט - רייבן
 • טבעת יהלומים מזהב צהוב 14 קראט - רייבן

טבעת יהלומים מזהב צהוב 14 קראט - רייבן

 • צבעים נוספים

1,143 ש"ח

טבעת יהלומים מזהב צהוב 14 קראט - שייה טבעת יהלומים מזהב צהוב 14 קראט - שייה
 • טבעת יהלומים מזהב צהוב 14 קראט - שייה

טבעת יהלומים מזהב צהוב 14 קראט - שייה

 • צבעים נוספים

1,703 ש"ח

טבעת יהלומים מזהב צהוב 14 קראט - סקיי טבעת יהלומים מזהב צהוב 14 קראט - סקיי
 • טבעת יהלומים מזהב צהוב 14 קראט - סקיי

טבעת יהלומים מזהב צהוב 14 קראט - סקיי

 • צבעים נוספים

1,977 ש"ח

טבעת יהלומים מזהב צהוב 14 קראט - מון טבעת יהלומים מזהב צהוב 14 קראט - מון
 • טבעת יהלומים מזהב צהוב 14 קראט - מון

טבעת יהלומים מזהב צהוב 14 קראט - מון

 • צבעים נוספים

2,015 ש"ח

טבעת יהלומים מזהב צהוב 14 קראט - קאיה טבעת יהלומים מזהב צהוב 14 קראט - קאיה
 • טבעת יהלומים מזהב צהוב 14 קראט - קאיה

טבעת יהלומים מזהב צהוב 14 קראט - קאיה

 • צבעים נוספים

1,853 ש"ח

טבעת יהלומים מזהב צהוב 14 קראט - סקרלט טבעת יהלומים מזהב צהוב 14 קראט - סקרלט
 • טבעת יהלומים מזהב צהוב 14 קראט - סקרלט

טבעת יהלומים מזהב צהוב 14 קראט - סקרלט

 • צבעים נוספים

988 ש"ח

טבעת יהלומים מזהב צהוב 14 קראט - לבבות ניקה טבעת יהלומים מזהב צהוב 14 קראט - לבבות ניקה
 • טבעת יהלומים מזהב צהוב 14 קראט - לבבות ניקה

טבעת יהלומים מזהב צהוב 14 קראט - לבבות ניקה

 • צבעים נוספים

1,092 ש"ח

טבעת יהלומים מזהב צהוב 14 קראט - קייט טבעת יהלומים מזהב צהוב 14 קראט - קייט
 • טבעת יהלומים מזהב צהוב 14 קראט - קייט

טבעת יהלומים מזהב צהוב 14 קראט - קייט

 • צבעים נוספים

2,685 ש"ח

טבעת יהלום שחור מזהב צהוב 14 קראט - נסיכה טבעת יהלום שחור מזהב צהוב 14 קראט - נסיכה
 • טבעת יהלום שחור מזהב צהוב 14 קראט - נסיכה

טבעת יהלום שחור מזהב צהוב 14 קראט - נסיכה

 • צבעים נוספים

740 ש"ח

טבעת יהלום מזהב צהוב 14 קראט - מלודיה טבעת יהלום מזהב צהוב 14 קראט - מלודיה
 • טבעת יהלום מזהב צהוב 14 קראט - מלודיה

טבעת יהלום מזהב צהוב 14 קראט - מלודיה

 • צבעים נוספים

1,212 ש"ח

טבעת יהלום שחור מזהב לבן 14 קראט - נסיכת הקרח טבעת יהלום שחור מזהב לבן 14 קראט - נסיכת הקרח
 • טבעת יהלום שחור מזהב לבן 14 קראט - נסיכת הקרח

טבעת יהלום שחור מזהב לבן 14 קראט - נסיכת הקרח

 • צבעים נוספים

737 ש"ח

טבעת יהלום מזהב ורוד 14 קראט - נסיכת קיץ טבעת יהלום מזהב ורוד 14 קראט - נסיכת קיץ
 • טבעת יהלום מזהב ורוד 14 קראט - נסיכת קיץ

טבעת יהלום מזהב ורוד 14 קראט - נסיכת קיץ

907 ש"ח

טבעת יהלום מזהב צהוב 14 קראט - הארלי טבעת יהלום מזהב צהוב 14 קראט - הארלי
 • טבעת יהלום מזהב צהוב 14 קראט - הארלי

טבעת יהלום מזהב צהוב 14 קראט - הארלי

1,492 ש"ח

טבעת יהלום מזהב צהוב 14 קראט - קיילי טבעת יהלום מזהב צהוב 14 קראט - קיילי
 • טבעת יהלום מזהב צהוב 14 קראט - קיילי

טבעת יהלום מזהב צהוב 14 קראט - קיילי

 • צבעים נוספים

1,053 ש"ח