En

משלוחים והחזרות חינם – תוך 4 ימי עסקים התכשיט אצלך

לסנן
מחיר
מ: עד: עדכן
אפשר לסנן לפי צבע מתכת
שרשרת ספיגה זהב לבן 14 קראט, 0.8 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך שרשרת ספיגה זהב לבן 14 קראט, 0.8 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך
 • שרשרת ספיגה זהב לבן 14 קראט, 0.8 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך

שרשרת ספיגה זהב לבן 14 קראט, 0.8 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך

 • צבעים נוספים

362 ש"ח

שרשרת ספיגה זהב לבן 14 קראט, 1 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך שרשרת ספיגה זהב לבן 14 קראט, 1 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך
 • שרשרת ספיגה זהב לבן 14 קראט, 1 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך

שרשרת ספיגה זהב לבן 14 קראט, 1 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך

 • צבעים נוספים

707 ש"ח

שרשרת ונציה זהב לבן 14 קראט, 0.8 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך שרשרת ונציה זהב לבן 14 קראט, 0.8 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך
 • שרשרת ונציה זהב לבן 14 קראט, 0.8 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך

שרשרת ונציה זהב לבן 14 קראט, 0.8 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך

 • צבעים נוספים

595 ש"ח

שרשרת ונציה זהב לבן 14 קראט, 0.53 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך שרשרת ונציה זהב לבן 14 קראט, 0.53 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך
 • שרשרת ונציה זהב לבן 14 קראט, 0.53 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך

שרשרת ונציה זהב לבן 14 קראט, 0.53 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך

 • צבעים נוספים

284 ש"ח

שרשרת ספיגה זהב לבן 14 קראט, 1.5 מ"מ עובי, 50 ס"מ אורך שרשרת ספיגה זהב לבן 14 קראט, 1.5 מ"מ עובי, 50 ס"מ אורך
 • שרשרת ספיגה זהב לבן 14 קראט, 1.5 מ"מ עובי, 50 ס"מ אורך

שרשרת ספיגה זהב לבן 14 קראט, 1.5 מ"מ עובי, 50 ס"מ אורך

 • צבעים נוספים

1,429 ש"ח

שרשרת מסובבת זהב לבן 14 קראט, 0.6 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך שרשרת מסובבת זהב לבן 14 קראט, 0.6 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך
 • שרשרת מסובבת זהב לבן 14 קראט, 0.6 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך

שרשרת מסובבת זהב לבן 14 קראט, 0.6 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך

 • צבעים נוספים

260 ש"ח

שרשרת מסובבת זהב לבן 14 קראט, 1 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך שרשרת מסובבת זהב לבן 14 קראט, 1 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך
 • שרשרת מסובבת זהב לבן 14 קראט, 1 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך

שרשרת מסובבת זהב לבן 14 קראט, 1 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך

533 ש"ח

שרשרת רולו זהב לבן 14 קראט, 1.6 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך שרשרת רולו זהב לבן 14 קראט, 1.6 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך
 • שרשרת רולו זהב לבן 14 קראט, 1.6 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך

שרשרת רולו זהב לבן 14 קראט, 1.6 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך

 • צבעים נוספים

557 ש"ח

שרשרת רולו זהב לבן 14 קראט, 2.2 מ"מ עובי, 55 ס"מ אורך שרשרת רולו זהב לבן 14 קראט, 2.2 מ"מ עובי, 55 ס"מ אורך
 • שרשרת רולו זהב לבן 14 קראט, 2.2 מ"מ עובי, 55 ס"מ אורך

שרשרת רולו זהב לבן 14 קראט, 2.2 מ"מ עובי, 55 ס"מ אורך

 • צבעים נוספים

1,438 ש"ח

שרשרת כדורים זהב לבן 14 קראט, 1.8 מ"מ עובי, 55 ס"מ אורך שרשרת כדורים זהב לבן 14 קראט, 1.8 מ"מ עובי, 55 ס"מ אורך
 • שרשרת כדורים זהב לבן 14 קראט, 1.8 מ"מ עובי, 55 ס"מ אורך

שרשרת כדורים זהב לבן 14 קראט, 1.8 מ"מ עובי, 55 ס"מ אורך

 • צבעים נוספים

1,673 ש"ח

שרשרת כדורים זהב צהוב 14 קראט, 1.4 מ"מ עובי, 50 ס"מ אורך שרשרת כדורים זהב צהוב 14 קראט, 1.4 מ"מ עובי, 50 ס"מ אורך
 • שרשרת כדורים זהב צהוב 14 קראט, 1.4 מ"מ עובי, 50 ס"מ אורך

שרשרת כדורים זהב צהוב 14 קראט, 1.4 מ"מ עובי, 50 ס"מ אורך

866 ש"ח

שרשרת כדורים זהב צהוב 14 קראט, 0.9 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך שרשרת כדורים זהב צהוב 14 קראט, 0.9 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך
 • שרשרת כדורים זהב צהוב 14 קראט, 0.9 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך

שרשרת כדורים זהב צהוב 14 קראט, 0.9 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך

391 ש"ח

שרשרת סינגפור זהב לבן 14 קראט, 1.6 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך שרשרת סינגפור זהב לבן 14 קראט, 1.6 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך
 • שרשרת סינגפור זהב לבן 14 קראט, 1.6 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך

שרשרת סינגפור זהב לבן 14 קראט, 1.6 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך

 • צבעים נוספים

438 ש"ח

שרשרת סינגפור זהב לבן 14 קראט, 1.2 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך שרשרת סינגפור זהב לבן 14 קראט, 1.2 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך
 • שרשרת סינגפור זהב לבן 14 קראט, 1.2 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך

שרשרת סינגפור זהב לבן 14 קראט, 1.2 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך

 • צבעים נוספים

301 ש"ח

שרשרת הארכה מזהב לבן 14 קראט - 5 ס''מ שרשרת הארכה מזהב לבן 14 קראט - 5 ס''מ
 • שרשרת הארכה מזהב לבן 14 קראט - 5 ס''מ

שרשרת הארכה מזהב לבן 14 קראט - 5 ס''מ

 • צבעים נוספים

143 ש"ח

שרשרת לאישה מזהב לבן 14 קראט - כדורים שרשרת לאישה מזהב לבן 14 קראט - כדורים
 • שרשרת לאישה מזהב לבן 14 קראט - כדורים

שרשרת לאישה מזהב לבן 14 קראט - כדורים

1,622 ש"ח