En

משלוחים והחזרות חינם – עד 4 ימי עסקים התכשיט אצלך

לסנן
מחיר
מ: עד: עדכן
אפשר לסנן לפי צבע מתכת
שרשרת ספיגה זהב לבן 14 קראט, 0.8 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך שרשרת ספיגה זהב לבן 14 קראט, 0.8 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך
 • שרשרת ספיגה זהב לבן 14 קראט, 0.8 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך

שרשרת ספיגה זהב לבן 14 קראט, 0.8 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך

 • צבעים נוספים

404 ש"ח

שרשרת ספיגה זהב לבן 14 קראט, 1 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך שרשרת ספיגה זהב לבן 14 קראט, 1 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך
 • שרשרת ספיגה זהב לבן 14 קראט, 1 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך

שרשרת ספיגה זהב לבן 14 קראט, 1 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך

 • צבעים נוספים

793 ש"ח

שרשרת ונציה זהב לבן 14 קראט, 0.8 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך שרשרת ונציה זהב לבן 14 קראט, 0.8 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך
 • שרשרת ונציה זהב לבן 14 קראט, 0.8 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך

שרשרת ונציה זהב לבן 14 קראט, 0.8 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך

 • צבעים נוספים

667 ש"ח

שרשרת ונציה זהב לבן 14 קראט, 0.53 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך שרשרת ונציה זהב לבן 14 קראט, 0.53 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך
 • שרשרת ונציה זהב לבן 14 קראט, 0.53 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך

שרשרת ונציה זהב לבן 14 קראט, 0.53 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך

 • צבעים נוספים

316 ש"ח

שרשרת ספיגה זהב לבן 14 קראט, 1.5 מ"מ עובי, 50 ס"מ אורך שרשרת ספיגה זהב לבן 14 קראט, 1.5 מ"מ עובי, 50 ס"מ אורך
 • שרשרת ספיגה זהב לבן 14 קראט, 1.5 מ"מ עובי, 50 ס"מ אורך

שרשרת ספיגה זהב לבן 14 קראט, 1.5 מ"מ עובי, 50 ס"מ אורך

 • צבעים נוספים

1,607 ש"ח

שרשרת מסובבת זהב לבן 14 קראט, 0.6 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך שרשרת מסובבת זהב לבן 14 קראט, 0.6 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך
 • שרשרת מסובבת זהב לבן 14 קראט, 0.6 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך

שרשרת מסובבת זהב לבן 14 קראט, 0.6 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך

 • צבעים נוספים

289 ש"ח

שרשרת מסובבת זהב לבן 14 קראט, 1 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך שרשרת מסובבת זהב לבן 14 קראט, 1 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך
 • שרשרת מסובבת זהב לבן 14 קראט, 1 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך

שרשרת מסובבת זהב לבן 14 קראט, 1 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך

597 ש"ח

שרשרת רולו זהב לבן 14 קראט, 1.6 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך שרשרת רולו זהב לבן 14 קראט, 1.6 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך
 • שרשרת רולו זהב לבן 14 קראט, 1.6 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך

שרשרת רולו זהב לבן 14 קראט, 1.6 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך

 • צבעים נוספים

624 ש"ח

שרשרת רולו זהב לבן 14 קראט, 2.2 מ"מ עובי, 55 ס"מ אורך שרשרת רולו זהב לבן 14 קראט, 2.2 מ"מ עובי, 55 ס"מ אורך
 • שרשרת רולו זהב לבן 14 קראט, 2.2 מ"מ עובי, 55 ס"מ אורך

שרשרת רולו זהב לבן 14 קראט, 2.2 מ"מ עובי, 55 ס"מ אורך

 • צבעים נוספים

1,617 ש"ח

שרשרת סינגפור זהב לבן 14 קראט, 1.6 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך שרשרת סינגפור זהב לבן 14 קראט, 1.6 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך
 • שרשרת סינגפור זהב לבן 14 קראט, 1.6 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך

שרשרת סינגפור זהב לבן 14 קראט, 1.6 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך

 • צבעים נוספים

490 ש"ח

שרשרת סינגפור זהב לבן 14 קראט, 1.2 מ"מ עובי, 50 ס"מ אורך שרשרת סינגפור זהב לבן 14 קראט, 1.2 מ"מ עובי, 50 ס"מ אורך
 • שרשרת סינגפור זהב לבן 14 קראט, 1.2 מ"מ עובי, 50 ס"מ אורך

שרשרת סינגפור זהב לבן 14 קראט, 1.2 מ"מ עובי, 50 ס"מ אורך

 • צבעים נוספים

369 ש"ח

שרשרת הארכה מזהב לבן 14 קראט - 5 ס''מ שרשרת הארכה מזהב לבן 14 קראט - 5 ס''מ
 • שרשרת הארכה מזהב לבן 14 קראט - 5 ס''מ

שרשרת הארכה מזהב לבן 14 קראט - 5 ס''מ

 • צבעים נוספים

143 ש"ח

שרשרת לאישה מזהב לבן 14 קראט - כדורים שרשרת לאישה מזהב לבן 14 קראט - כדורים
 • שרשרת לאישה מזהב לבן 14 קראט - כדורים

שרשרת לאישה מזהב לבן 14 קראט - כדורים

1,820 ש"ח