En

עד 4 ימי עסקים התכשיט אצלך - עקב המצב יתכנו עיכובים

לסנן
מחיר
מ: עד: עדכן
אפשר לסנן לפי צבע מתכת
שרשרת לאישה מזהב לבן 14 קראט - אטבים שרשרת לאישה מזהב לבן 14 קראט - אטבים
 • שרשרת לאישה מזהב לבן 14 קראט - אטבים

שרשרת לאישה מזהב לבן 14 קראט - אטבים

2,565 ש"ח 2,982 ש"ח 14%

שרשרת לאישה מזהב לבן 14 קראט - קולר דו צדדי שרשרת לאישה מזהב לבן 14 קראט - קולר דו צדדי
 • שרשרת לאישה מזהב לבן 14 קראט - קולר דו צדדי

שרשרת לאישה מזהב לבן 14 קראט - קולר דו צדדי

 • צבעים נוספים

4,924 ש"ח 5,725 ש"ח 14%

שרשרת ספיגה זהב לבן 14 קראט, 0.8 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך שרשרת ספיגה זהב לבן 14 קראט, 0.8 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך
 • שרשרת ספיגה זהב לבן 14 קראט, 0.8 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך

שרשרת ספיגה זהב לבן 14 קראט, 0.8 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך

 • צבעים נוספים

503 ש"ח 585 ש"ח 14%

שרשרת ספיגה זהב לבן 14 קראט, 1 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך שרשרת ספיגה זהב לבן 14 קראט, 1 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך
 • שרשרת ספיגה זהב לבן 14 קראט, 1 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך

שרשרת ספיגה זהב לבן 14 קראט, 1 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך

 • צבעים נוספים

1,067 ש"ח 1,241 ש"ח 14%

שרשרת ונציה זהב צהוב 14 קראט, 0.53 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך שרשרת ונציה זהב צהוב 14 קראט, 0.53 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך
 • שרשרת ונציה זהב צהוב 14 קראט, 0.53 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך

שרשרת ונציה זהב צהוב 14 קראט, 0.53 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך

390 ש"ח 453 ש"ח 14%

שרשרת ונציה זהב לבן 14 קראט, 0.8 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך שרשרת ונציה זהב לבן 14 קראט, 0.8 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך
 • שרשרת ונציה זהב לבן 14 קראט, 0.8 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך

שרשרת ונציה זהב לבן 14 קראט, 0.8 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך

 • צבעים נוספים

783 ש"ח 911 ש"ח 14%

שרשרת ספיגה זהב לבן 14 קראט, 1.5 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך שרשרת ספיגה זהב לבן 14 קראט, 1.5 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך
 • שרשרת ספיגה זהב לבן 14 קראט, 1.5 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך

שרשרת ספיגה זהב לבן 14 קראט, 1.5 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך

 • צבעים נוספים

1,838 ש"ח 2,137 ש"ח 14%

שרשרת מסובבת זהב צהוב 14 קראט, 0.6 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך שרשרת מסובבת זהב צהוב 14 קראט, 0.6 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך
 • שרשרת מסובבת זהב צהוב 14 קראט, 0.6 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך

שרשרת מסובבת זהב צהוב 14 קראט, 0.6 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך

355 ש"ח 413 ש"ח 14%

שרשרת מסובבת זהב לבן 14 קראט, 1 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך שרשרת מסובבת זהב לבן 14 קראט, 1 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך
 • שרשרת מסובבת זהב לבן 14 קראט, 1 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך

שרשרת מסובבת זהב לבן 14 קראט, 1 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך

749 ש"ח 871 ש"ח 14%

שרשרת רולו זהב לבן 14 קראט, 1.6 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך שרשרת רולו זהב לבן 14 קראט, 1.6 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך
 • שרשרת רולו זהב לבן 14 קראט, 1.6 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך

שרשרת רולו זהב לבן 14 קראט, 1.6 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך

 • צבעים נוספים

783 ש"ח 911 ש"ח 14%

שרשרת רולו זהב לבן 14 קראט, 2.2 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך שרשרת רולו זהב לבן 14 קראט, 2.2 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך
 • שרשרת רולו זהב לבן 14 קראט, 2.2 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך

שרשרת רולו זהב לבן 14 קראט, 2.2 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך

1,684 ש"ח 1,958 ש"ח 14%

שרשרת סינגפור זהב צהוב 14 קראט, 1.6 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך שרשרת סינגפור זהב צהוב 14 קראט, 1.6 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך
 • שרשרת סינגפור זהב צהוב 14 קראט, 1.6 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך

שרשרת סינגפור זהב צהוב 14 קראט, 1.6 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך

612 ש"ח 712 ש"ח 14%

שרשרת סינגפור זהב לבן 14 קראט, 1.2 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך שרשרת סינגפור זהב לבן 14 קראט, 1.2 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך
 • שרשרת סינגפור זהב לבן 14 קראט, 1.2 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך

שרשרת סינגפור זהב לבן 14 קראט, 1.2 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך

 • צבעים נוספים

403 ש"ח 469 ש"ח 14%

שרשרת הארכה מזהב ורוד 14 קראט - 5 ס''מ שרשרת הארכה מזהב ורוד 14 קראט - 5 ס''מ
 • שרשרת הארכה מזהב ורוד 14 קראט - 5 ס''מ

שרשרת הארכה מזהב ורוד 14 קראט - 5 ס''מ

134 ש"ח 156 ש"ח 14%

שרשרת לאישה מזהב לבן 14 קראט - כדורים שרשרת לאישה מזהב לבן 14 קראט - כדורים
 • שרשרת לאישה מזהב לבן 14 קראט - כדורים

שרשרת לאישה מזהב לבן 14 קראט - כדורים

2,116 ש"ח 2,460 ש"ח 14%