En

עד 4 ימי עסקים התכשיט אצלך - עקב המצב יתכנו עיכובים

לסנן
קטגוריה
מחיר
מ: עד: עדכן
לפי נושא
לפי מתכת
אפשר לסנן לפי אבן משובצת
תליון ושרשרת מזהב צהוב 14 קראט - לב סופיה תליון ושרשרת מזהב צהוב 14 קראט - לב סופיה
 • תליון ושרשרת מזהב צהוב 14 קראט - לב סופיה

תליון ושרשרת מזהב צהוב 14 קראט - לב סופיה

598 ש"ח 704 ש"ח 15%

שרשרת ותליון מזהב צהוב 14 קראט - לב פיג'י שרשרת ותליון מזהב צהוב 14 קראט - לב פיג'י
 • שרשרת ותליון מזהב צהוב 14 קראט - לב פיג'י

שרשרת ותליון מזהב צהוב 14 קראט - לב פיג'י

 • צבעים נוספים

404 ש"ח 475 ש"ח 15%

שרשרת יהלום מזהב צהוב 14 קראט - לב אטלנטיס שרשרת יהלום מזהב צהוב 14 קראט - לב אטלנטיס
 • שרשרת יהלום מזהב צהוב 14 קראט - לב אטלנטיס

שרשרת יהלום מזהב צהוב 14 קראט - לב אטלנטיס

966 ש"ח 1,136 ש"ח 15%

שרשרת ותליון מזהב צהוב 14 קראט - לב ליאנה שרשרת ותליון מזהב צהוב 14 קראט - לב ליאנה
 • שרשרת ותליון מזהב צהוב 14 קראט - לב ליאנה

שרשרת ותליון מזהב צהוב 14 קראט - לב ליאנה

887 ש"ח 1,043 ש"ח 15%

שרשרת ותליון מזהב צהוב 14 קראט - פיבי שרשרת ותליון מזהב צהוב 14 קראט - פיבי
 • שרשרת ותליון מזהב צהוב 14 קראט - פיבי

שרשרת ותליון מזהב צהוב 14 קראט - פיבי

766 ש"ח 901 ש"ח 15%

שרשרת ותליון מזהב צהוב ולבן 14 קראט - לב מירנדה שרשרת ותליון מזהב צהוב ולבן 14 קראט - לב מירנדה
 • שרשרת ותליון מזהב צהוב ולבן 14 קראט - לב מירנדה

שרשרת ותליון מזהב צהוב ולבן 14 קראט - לב מירנדה

1,023 ש"ח 1,204 ש"ח 15%

תליון ושרשרת מזהב צהוב - לב מלכותי תליון ושרשרת מזהב צהוב - לב מלכותי
 • תליון ושרשרת מזהב צהוב - לב מלכותי

תליון ושרשרת מזהב צהוב - לב מלכותי

479 ש"ח 563 ש"ח 15%

תליון ושרשרת מזהב צהוב - לב מופשט תליון ושרשרת מזהב צהוב - לב מופשט
 • תליון ושרשרת מזהב צהוב - לב מופשט

תליון ושרשרת מזהב צהוב - לב מופשט

394 ש"ח 463 ש"ח 15%

שרשרת ותליון מזהב צהוב ולבן 14 קראט - מפתח הלב שרשרת ותליון מזהב צהוב ולבן 14 קראט - מפתח הלב
 • שרשרת ותליון מזהב צהוב ולבן 14 קראט - מפתח הלב

שרשרת ותליון מזהב צהוב ולבן 14 קראט - מפתח הלב

615 ש"ח 723 ש"ח 15%

תליון ושרשרת מזהב צהוב - לב מאוהב תליון ושרשרת מזהב צהוב - לב מאוהב
 • תליון ושרשרת מזהב צהוב - לב מאוהב

תליון ושרשרת מזהב צהוב - לב מאוהב

413 ש"ח 486 ש"ח 15%

תליון ושרשרת מזהב צהוב - לב הצדף תליון ושרשרת מזהב צהוב - לב הצדף
 • תליון ושרשרת מזהב צהוב - לב הצדף

תליון ושרשרת מזהב צהוב - לב הצדף

388 ש"ח 456 ש"ח 15%

תליון ושרשרת מזהב צהוב - לב צדף וזירקון תליון ושרשרת מזהב צהוב - לב צדף וזירקון
 • תליון ושרשרת מזהב צהוב - לב צדף וזירקון

תליון ושרשרת מזהב צהוב - לב צדף וזירקון

390 ש"ח 459 ש"ח 15%

תליון ושרשרת מזהב ורוד 14 קראט - לב ואינסוף תליון ושרשרת מזהב ורוד 14 קראט - לב ואינסוף
 • תליון ושרשרת מזהב ורוד 14 קראט - לב ואינסוף

תליון ושרשרת מזהב ורוד 14 קראט - לב ואינסוף

 • צבעים נוספים

807 ש"ח 949 ש"ח 15%

שרשרת יהלום מזהב צהוב 14 קראט - לב פראי מנצנץ שרשרת יהלום מזהב צהוב 14 קראט - לב פראי מנצנץ
 • שרשרת יהלום מזהב צהוב 14 קראט - לב פראי מנצנץ

שרשרת יהלום מזהב צהוב 14 קראט - לב פראי מנצנץ

 • צבעים נוספים

1994 ש"ח 2346 ש"ח 15%

תליון ושרשרת מזהב צהוב 14 קראט - לב פנטסטי תליון ושרשרת מזהב צהוב 14 קראט - לב פנטסטי
 • תליון ושרשרת מזהב צהוב 14 קראט - לב פנטסטי

תליון ושרשרת מזהב צהוב 14 קראט - לב פנטסטי

 • צבעים נוספים

582 ש"ח 684 ש"ח 15%

תליון ושרשרת מזהב צהוב 14 קראט - לב ברבור תליון ושרשרת מזהב צהוב 14 קראט - לב ברבור
 • תליון ושרשרת מזהב צהוב 14 קראט - לב ברבור

תליון ושרשרת מזהב צהוב 14 קראט - לב ברבור

 • צבעים נוספים

619 ש"ח 729 ש"ח 15%

תכשיט לאמא ובת 14 קראט - לבבות מזהב צהוב תכשיט לאמא ובת 14 קראט - לבבות מזהב צהוב
 • תכשיט לאמא ובת 14 קראט - לבבות מזהב צהוב

תכשיט לאמא ובת 14 קראט - לבבות מזהב צהוב

 • צבעים נוספים

996 ש"ח 1172 ש"ח 15%

תליון ושרשרת מזהב צהוב 14 קראט - לב טיפה תליון ושרשרת מזהב צהוב 14 קראט - לב טיפה
 • תליון ושרשרת מזהב צהוב 14 קראט - לב טיפה

תליון ושרשרת מזהב צהוב 14 קראט - לב טיפה

 • צבעים נוספים

718 ש"ח 845 ש"ח 15%

תליון ושרשרת מזהב ורוד 14 קראט - לב קלאסי תליון ושרשרת מזהב ורוד 14 קראט - לב קלאסי
 • תליון ושרשרת מזהב ורוד 14 קראט - לב קלאסי

תליון ושרשרת מזהב ורוד 14 קראט - לב קלאסי

 • צבעים נוספים

602 ש"ח 708 ש"ח 15%

תליון ושרשרת מזהב צהוב 14 קראט - לב עלה תליון ושרשרת מזהב צהוב 14 קראט - לב עלה
 • תליון ושרשרת מזהב צהוב 14 קראט - לב עלה

תליון ושרשרת מזהב צהוב 14 קראט - לב עלה

 • צבעים נוספים

616 ש"ח 725 ש"ח 15%

תליון ושרשרת מזהב צהוב 14 קראט - לב חופשי תליון ושרשרת מזהב צהוב 14 קראט - לב חופשי
 • תליון ושרשרת מזהב צהוב 14 קראט - לב חופשי

תליון ושרשרת מזהב צהוב 14 קראט - לב חופשי

 • צבעים נוספים

536 ש"ח 630 ש"ח 15%

תליון ושרשרת מזהב צהוב 14 קראט - לב קונספטואלי תליון ושרשרת מזהב צהוב 14 קראט - לב קונספטואלי
 • תליון ושרשרת מזהב צהוב 14 קראט - לב קונספטואלי

תליון ושרשרת מזהב צהוב 14 קראט - לב קונספטואלי

 • צבעים נוספים

587 ש"ח 691 ש"ח 15%

תליון ושרשרת מזהב צהוב 14 קראט - אינסוף אהבה תליון ושרשרת מזהב צהוב 14 קראט - אינסוף אהבה
 • תליון ושרשרת מזהב צהוב 14 קראט - אינסוף אהבה

תליון ושרשרת מזהב צהוב 14 קראט - אינסוף אהבה

 • צבעים נוספים

798 ש"ח 939 ש"ח 15%

תליון ושרשרת מזהב צהוב 14 קראט - לב עדין תליון ושרשרת מזהב צהוב 14 קראט - לב עדין
 • תליון ושרשרת מזהב צהוב 14 קראט - לב עדין

תליון ושרשרת מזהב צהוב 14 קראט - לב עדין

 • צבעים נוספים

544 ש"ח 640 ש"ח 15%