En

משלוחים והחזרות חינם – תוך 4 ימי עסקים התכשיט אצלך

לסנן
קטגוריה
מחיר
מ: עד: עדכן
אפשר לסנן לפי נושא
וגם לפי אבן משובצת
וגם לפי צבע מתכת
טבעת מזהב צהוב 14 קראט - גל מנצנץ טבעת מזהב צהוב 14 קראט - גל מנצנץ
 • טבעת מזהב צהוב 14 קראט - גל מנצנץ

טבעת מזהב צהוב 14 קראט - גל מנצנץ

327 ש"ח

טבעת מזהב צהוב 14 קראט - חותם מנצנץ טבעת מזהב צהוב 14 קראט - חותם מנצנץ
 • טבעת מזהב צהוב 14 קראט - חותם מנצנץ

טבעת מזהב צהוב 14 קראט - חותם מנצנץ

397 ש"ח

טבעת מזהב צהוב 14 קראט - מעוין נוצץ טבעת מזהב צהוב 14 קראט - מעוין נוצץ
 • טבעת מזהב צהוב 14 קראט - מעוין נוצץ

טבעת מזהב צהוב 14 קראט - מעוין נוצץ

366 ש"ח

טבעת מזהב צהוב 14 קראט -  מרלין טבעת מזהב צהוב 14 קראט -  מרלין
 • טבעת מזהב צהוב 14 קראט -  מרלין

טבעת מזהב צהוב 14 קראט - מרלין

399 ש"ח

טבעת מזהב צהוב 14 קראט -  רומא טבעת מזהב צהוב 14 קראט -  רומא
 • טבעת מזהב צהוב 14 קראט -  רומא

טבעת מזהב צהוב 14 קראט - רומא

596 ש"ח

טבעת מזהב צהוב 14 קראט - ריבוע פירנצה טבעת מזהב צהוב 14 קראט - ריבוע פירנצה
 • טבעת מזהב צהוב 14 קראט - ריבוע פירנצה

טבעת מזהב צהוב 14 קראט - ריבוע פירנצה

424 ש"ח

טבעת מזהב צהוב 14 קראט - אלמנטס טבעת מזהב צהוב 14 קראט - אלמנטס
 • טבעת מזהב צהוב 14 קראט - אלמנטס

טבעת מזהב צהוב 14 קראט - אלמנטס

578 ש"ח

טבעת מזהב צהוב 14 קראט - פירמידות טבעת מזהב צהוב 14 קראט - פירמידות
 • טבעת מזהב צהוב 14 קראט - פירמידות

טבעת מזהב צהוב 14 קראט - פירמידות

508 ש"ח

טבעת מזהב צהוב 14 קראט - עיגול וזירקון טבעת מזהב צהוב 14 קראט - עיגול וזירקון
 • טבעת מזהב צהוב 14 קראט - עיגול וזירקון

טבעת מזהב צהוב 14 קראט - עיגול וזירקון

 • צבעים נוספים

544 ש"ח

טבעת מזהב צהוב 14 קראט - פס זירקונים טבעת מזהב צהוב 14 קראט - פס זירקונים
 • טבעת מזהב צהוב 14 קראט - פס זירקונים

טבעת מזהב צהוב 14 קראט - פס זירקונים

681 ש"ח

טבעת מזהב צהוב 14 קראט - וי קטן עם זירקונים טבעת מזהב צהוב 14 קראט - וי קטן עם זירקונים
 • טבעת מזהב צהוב 14 קראט - וי קטן עם זירקונים

טבעת מזהב צהוב 14 קראט - וי קטן עם זירקונים

419 ש"ח

טבעת מזהב צהוב 14 קראט - משולש טורונטו טבעת מזהב צהוב 14 קראט - משולש טורונטו
 • טבעת מזהב צהוב 14 קראט - משולש טורונטו

טבעת מזהב צהוב 14 קראט - משולש טורונטו

385 ש"ח

טבעת מזהב צהוב 14 קראט - עיגול מנצנץ טבעת מזהב צהוב 14 קראט - עיגול מנצנץ
 • טבעת מזהב צהוב 14 קראט - עיגול מנצנץ

טבעת מזהב צהוב 14 קראט - עיגול מנצנץ

399 ש"ח

טבעת מזהב צהוב 14 קראט - לורן טבעת מזהב צהוב 14 קראט - לורן
 • טבעת מזהב צהוב 14 קראט - לורן

טבעת מזהב צהוב 14 קראט - לורן

502 ש"ח

טבעת מזהב צהוב 14 קראט - עיגולי טיאנה טבעת מזהב צהוב 14 קראט - עיגולי טיאנה
 • טבעת מזהב צהוב 14 קראט - עיגולי טיאנה

טבעת מזהב צהוב 14 קראט - עיגולי טיאנה

700 ש"ח

טבעת מזהב לבן 14 קראט - ניקול טבעת מזהב לבן 14 קראט - ניקול
 • טבעת מזהב לבן 14 קראט - ניקול

טבעת מזהב לבן 14 קראט - ניקול

243 ש"ח

טבעת פתוחה מזהב צהוב 14 קראט - חמסות נוצצות טבעת פתוחה מזהב צהוב 14 קראט - חמסות נוצצות
 • טבעת פתוחה מזהב צהוב 14 קראט - חמסות נוצצות

טבעת פתוחה מזהב צהוב 14 קראט - חמסות נוצצות

519 ש"ח

טבעת פתוחה מזהב צהוב 14 קראט - כוכבים נוצצים טבעת פתוחה מזהב צהוב 14 קראט - כוכבים נוצצים
 • טבעת פתוחה מזהב צהוב 14 קראט - כוכבים נוצצים

טבעת פתוחה מזהב צהוב 14 קראט - כוכבים נוצצים

 • צבעים נוספים

502 ש"ח

טבעת פתוחה מזהב צהוב 14 קראט - משולשים נוצצים טבעת פתוחה מזהב צהוב 14 קראט - משולשים נוצצים
 • טבעת פתוחה מזהב צהוב 14 קראט - משולשים נוצצים

טבעת פתוחה מזהב צהוב 14 קראט - משולשים נוצצים

 • צבעים נוספים

475 ש"ח

טבעת פתוחה מזהב צהוב 14 קראט - תלתנים נוצצים טבעת פתוחה מזהב צהוב 14 קראט - תלתנים נוצצים
 • טבעת פתוחה מזהב צהוב 14 קראט - תלתנים נוצצים

טבעת פתוחה מזהב צהוב 14 קראט - תלתנים נוצצים

544 ש"ח

טבעת פתוחה מזהב צהוב 14 קראט - ריבועים משובצים טבעת פתוחה מזהב צהוב 14 קראט - ריבועים משובצים
 • טבעת פתוחה מזהב צהוב 14 קראט - ריבועים משובצים

טבעת פתוחה מזהב צהוב 14 קראט - ריבועים משובצים

511 ש"ח

טבעת מזהב צהוב 14 קראט - כדורים וזירקונים טבעת מזהב צהוב 14 קראט - כדורים וזירקונים
 • טבעת מזהב צהוב 14 קראט - כדורים וזירקונים

טבעת מזהב צהוב 14 קראט - כדורים וזירקונים

433 ש"ח

טבעת מזהב צהוב 14 קראט - מחומש טבעת מזהב צהוב 14 קראט - מחומש
 • טבעת מזהב צהוב 14 קראט - מחומש

טבעת מזהב צהוב 14 קראט - מחומש

 • צבעים נוספים

422 ש"ח

טבעת פתוחה מזהב צהוב 14 קראט - ספירלה טבעת פתוחה מזהב צהוב 14 קראט - ספירלה
 • טבעת פתוחה מזהב צהוב 14 קראט - ספירלה

טבעת פתוחה מזהב צהוב 14 קראט - ספירלה

697 ש"ח