En

עד 4 ימי עסקים התכשיט אצלך - עקב המצב יתכנו עיכובים

לסנן
קטגוריה
מחיר
מ: עד: עדכן
אפשר לסנן לפי נושא
וגם לפי אבן משובצת
וגם לפי צבע מתכת
טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - רומי טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - רומי
 • טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - רומי

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - רומי

1,295 ש"ח 1,472 ש"ח 12%

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - מנואל שחורה טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - מנואל שחורה
 • טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - מנואל שחורה

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - מנואל שחורה

 • צבעים נוספים

817 ש"ח 928 ש"ח 12%

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - קמילה טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - קמילה
 • טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - קמילה

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - קמילה

 • צבעים נוספים

821 ש"ח 933 ש"ח 12%

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - סלסט טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - סלסט
 • טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - סלסט

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - סלסט

950 ש"ח 1,079 ש"ח 12%

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - אינסוף מנצנץ טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - אינסוף מנצנץ
 • טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - אינסוף מנצנץ

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - אינסוף מנצנץ

545 ש"ח 619 ש"ח 12%

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - לוסיה טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - לוסיה
 • טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - לוסיה

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - לוסיה

776 ש"ח 882 ש"ח 12%

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - בלן טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - בלן
 • טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - בלן

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - בלן

 • צבעים נוספים

923 ש"ח 1,049 ש"ח 12%

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - בלינדה טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - בלינדה
 • טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - בלינדה

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - בלינדה

 • צבעים נוספים

1,061 ש"ח 1,206 ש"ח 12%

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - ריינה שחורה טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - ריינה שחורה
 • טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - ריינה שחורה

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - ריינה שחורה

 • צבעים נוספים

818 ש"ח 929 ש"ח 12%

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - חותם מעוין מנצנץ טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - חותם מעוין מנצנץ
 • טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - חותם מעוין מנצנץ

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - חותם מעוין מנצנץ

752 ש"ח 854 ש"ח 12%

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - ריבר שחורה טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - ריבר שחורה
 • טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - ריבר שחורה

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - ריבר שחורה

719 ש"ח 817 ש"ח 12%

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - נאיה טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - נאיה
 • טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - נאיה

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - נאיה

465 ש"ח 528 ש"ח 12%

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - גאיה טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - גאיה
 • טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - גאיה

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - גאיה

693 ש"ח 788 ש"ח 12%

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - נואל ורודה טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - נואל ורודה
 • טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - נואל ורודה

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - נואל ורודה

600 ש"ח 682 ש"ח 12%

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - אריאל טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - אריאל
 • טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - אריאל

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - אריאל

656 ש"ח 746 ש"ח 12%

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - ארין טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - ארין
 • טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - ארין

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - ארין

704 ש"ח 800 ש"ח 12%

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - לוקה טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - לוקה
 • טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - לוקה

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - לוקה

426 ש"ח 484 ש"ח 12%

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - ריין טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - ריין
 • טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - ריין

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - ריין

534 ש"ח 607 ש"ח 12%

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - אנאבל כחולה טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - אנאבל כחולה
 • טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - אנאבל כחולה

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - אנאבל כחולה

677 ש"ח 769 ש"ח 12%

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - ארין כחולה טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - ארין כחולה
 • טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - ארין כחולה

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - ארין כחולה

531 ש"ח 603 ש"ח 12%

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - ריבוע ניקולט טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - ריבוע ניקולט
 • טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - ריבוע ניקולט

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - ריבוע ניקולט

431 ש"ח 490 ש"ח 12%

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - מונרו טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - מונרו
 • טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - מונרו

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - מונרו

575 ש"ח 653 ש"ח 12%

טבעת מזהב צהוב 14 קראט - מייגן טבעת מזהב צהוב 14 קראט - מייגן
 • טבעת מזהב צהוב 14 קראט - מייגן

טבעת מזהב צהוב 14 קראט - מייגן

503 ש"ח 572 ש"ח 12%

טבעת מזהב צהוב 14 קראט - טריניטי טבעת מזהב צהוב 14 קראט - טריניטי
 • טבעת מזהב צהוב 14 קראט - טריניטי

טבעת מזהב צהוב 14 קראט - טריניטי

457 ש"ח 519 ש"ח 12%