En

עד 4 ימי עסקים התכשיט אצלך - עקב המצב יתכנו עיכובים

לסנן
קטגוריה
מחיר
מ: עד: עדכן
אפשר לסנן לפי נושא
וגם לפי אבן משובצת
וגם לפי צבע מתכת
טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - מנואל שחורה טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - מנואל שחורה
 • טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - מנואל שחורה

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - מנואל שחורה

 • צבעים נוספים

679 ש"ח 799 ש"ח 15%

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - קמילה טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - קמילה
 • טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - קמילה

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - קמילה

 • צבעים נוספים

683 ש"ח 803 ש"ח 15%

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - סלסט טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - סלסט
 • טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - סלסט

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - סלסט

785 ש"ח 923 ש"ח 15%

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - אינסוף מנצנץ טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - אינסוף מנצנץ
 • טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - אינסוף מנצנץ

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - אינסוף מנצנץ

526 ש"ח 619 ש"ח 15%

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - לוסיה טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - לוסיה
 • טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - לוסיה

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - לוסיה

750 ש"ח 882 ש"ח 15%

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - אספרנסה טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - אספרנסה
 • טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - אספרנסה

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - אספרנסה

 • צבעים נוספים

1,064 ש"ח 1,252 ש"ח 15%

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - בלן טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - בלן
 • טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - בלן

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - בלן

 • צבעים נוספים

892 ש"ח 1049 ש"ח 15%

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - בלינדה טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - בלינדה
 • טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - בלינדה

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - בלינדה

 • צבעים נוספים

1025 ש"ח 1206 ש"ח 15%

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - ריינה שחורה טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - ריינה שחורה
 • טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - ריינה שחורה

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - ריינה שחורה

 • צבעים נוספים

790 ש"ח 929 ש"ח 15%

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - חותם מעוין מנצנץ טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - חותם מעוין מנצנץ
 • טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - חותם מעוין מנצנץ

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - חותם מעוין מנצנץ

726 ש"ח 854 ש"ח 15%

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - ריבר שחורה טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - ריבר שחורה
 • טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - ריבר שחורה

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - ריבר שחורה

640 ש"ח 753 ש"ח 15%

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - נאיה טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - נאיה
 • טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - נאיה

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - נאיה

449 ש"ח 528 ש"ח 15%

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - ריבר טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - ריבר
 • טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - ריבר

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - ריבר

558 ש"ח 656 ש"ח 15%

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - גאיה טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - גאיה
 • טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - גאיה

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - גאיה

670 ש"ח 788 ש"ח 15%

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - נואל ורודה טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - נואל ורודה
 • טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - נואל ורודה

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - נואל ורודה

580 ש"ח 682 ש"ח 15%

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - אריאל טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - אריאל
 • טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - אריאל

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - אריאל

465 ש"ח 547 ש"ח 15%

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - ארין טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - ארין
 • טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - ארין

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - ארין

530 ש"ח 623 ש"ח 15%

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - ריין טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - ריין
 • טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - ריין

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - ריין

516 ש"ח 607 ש"ח 15%

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - אנאבל כחולה טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - אנאבל כחולה
 • טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - אנאבל כחולה

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - אנאבל כחולה

654 ש"ח 769 ש"ח 15%

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - ארין כחולה טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - ארין כחולה
 • טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - ארין כחולה

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - ארין כחולה

513 ש"ח 603 ש"ח 15%

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - ריבוע ניקולט טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - ריבוע ניקולט
 • טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - ריבוע ניקולט

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - ריבוע ניקולט

417 ש"ח 490 ש"ח 15%

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - מונרו טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - מונרו
 • טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - מונרו

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - מונרו

408 ש"ח 480 ש"ח 15%

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - לאורה כדורים טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - לאורה כדורים
 • טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - לאורה כדורים

טבעת לנשים מזהב צהוב 14 קראט - לאורה כדורים

394 ש"ח 463 ש"ח 15%

טבעת מזהב צהוב 14 קראט - מייגן טבעת מזהב צהוב 14 קראט - מייגן
 • טבעת מזהב צהוב 14 קראט - מייגן

טבעת מזהב צהוב 14 קראט - מייגן

486 ש"ח 572 ש"ח 15%