En

עד 4 ימי עסקים התכשיט אצלך - עקב המצב יתכנו עיכובים

לסנן
מחיר
מ: עד: עדכן
אפשר לסנן לפי חלק בגוף
סוג של פירסינג
וגם לפי צבע מתכת
פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - טרגוס לברטשני זירקונים פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - טרגוס לברטשני זירקונים
 • פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - טרגוס לברטשני זירקונים

פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - טרגוס לברטשני זירקונים

297 ש"ח 349 ש"ח 15%

פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - טראגוס לברט פס זירקונים פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - טראגוס לברט פס זירקונים
 • פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - טראגוס לברט פס זירקונים

פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - טראגוס לברט פס זירקונים

235 ש"ח 276 ש"ח 15%

פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - טרגאוס לברט כתר פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - טרגאוס לברט כתר
 • פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - טרגאוס לברט כתר

פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - טרגאוס לברט כתר

219 ש"ח 258 ש"ח 15%

פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - טראגוס לברט כוכב מנצנץ פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - טראגוס לברט כוכב מנצנץ
 • פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - טראגוס לברט כוכב מנצנץ

פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - טראגוס לברט כוכב מנצנץ

312 ש"ח 367 ש"ח 15%

פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - הליקס זירקונים אובאליים פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - הליקס זירקונים אובאליים
 • פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - הליקס זירקונים אובאליים

פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - הליקס זירקונים אובאליים

520 ש"ח 612 ש"ח 15%

פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט -  טראגוס לברט - דילן פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט -  טראגוס לברט - דילן
 • פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט -  טראגוס לברט - דילן

פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט -  טראגוס לברט - דילן

569 ש"ח 669 ש"ח 15%

פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט -  טראגוס לברט - איב פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט -  טראגוס לברט - איב
 • פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט -  טראגוס לברט - איב

פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט -  טראגוס לברט - איב

490 ש"ח 576 ש"ח 15%

פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - טראגוס לברט פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - טראגוס לברט
 • פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - טראגוס לברט

פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - טראגוס לברט

240 ש"ח 282 ש"ח 15%

פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - טראגוס לברט - ספירלה פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - טראגוס לברט - ספירלה
 • פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - טראגוס לברט - ספירלה

פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - טראגוס לברט - ספירלה

248 ש"ח 292 ש"ח 15%

פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - טראגוס לברט - כדורים פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - טראגוס לברט - כדורים
 • פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - טראגוס לברט - כדורים

פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - טראגוס לברט - כדורים

248 ש"ח 292 ש"ח 15%

פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - הליקס לב דק פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - הליקס לב דק
 • פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - הליקס לב דק

פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - הליקס לב דק

 • צבעים נוספים

269 ש"ח 317 ש"ח 15%

פירסינג לאף מזהב צהוב 14 קראט - ספטום ללא חור פירסינג לאף מזהב צהוב 14 קראט - ספטום ללא חור
 • פירסינג לאף מזהב צהוב 14 קראט - ספטום ללא חור

פירסינג לאף מזהב צהוב 14 קראט - ספטום ללא חור

 • צבעים נוספים

265 ש"ח 312 ש"ח 15%

פירסינג לאוזן מזהב לבן 14 קראט - טראגוס לברט שני זירקונים פירסינג לאוזן מזהב לבן 14 קראט - טראגוס לברט שני זירקונים
 • פירסינג לאוזן מזהב לבן 14 קראט - טראגוס לברט שני זירקונים

פירסינג לאוזן מזהב לבן 14 קראט - טראגוס לברט שני זירקונים

267 ש"ח 314 ש"ח 15%

פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט -  טראגוס לברט משולש פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט -  טראגוס לברט משולש
 • פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט -  טראגוס לברט משולש

פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - טראגוס לברט משולש

 • צבעים נוספים

254 ש"ח 299 ש"ח 15%

פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט -  טראגוס לברט נוצה פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט -  טראגוס לברט נוצה
 • פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט -  טראגוס לברט נוצה

פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - טראגוס לברט נוצה

 • צבעים נוספים

292 ש"ח 343 ש"ח 15%

פירסינג לאוזן מזהב לבן 14 קראט - טראגוס לברט וינטג' פירסינג לאוזן מזהב לבן 14 קראט - טראגוס לברט וינטג'
 • פירסינג לאוזן מזהב לבן 14 קראט - טראגוס לברט וינטג'

פירסינג לאוזן מזהב לבן 14 קראט - טראגוס לברט וינטג'

312 ש"ח 367 ש"ח 15%

פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - טראגוס לברט שלושה זירקונים פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - טראגוס לברט שלושה זירקונים
 • פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - טראגוס לברט שלושה זירקונים

פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - טראגוס לברט שלושה זירקונים

233 ש"ח 274 ש"ח 15%

פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - טראגוס לברט ארבעה זירקונים פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - טראגוס לברט ארבעה זירקונים
 • פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - טראגוס לברט ארבעה זירקונים

פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - טראגוס לברט ארבעה זירקונים

 • צבעים נוספים

218 ש"ח 256 ש"ח 15%

פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - טראגוס לברט פרפר פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - טראגוס לברט פרפר
 • פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - טראגוס לברט פרפר

פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - טראגוס לברט פרפר

 • צבעים נוספים

196 ש"ח 231 ש"ח 15%

פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט -  טראגוס לברט פרח פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט -  טראגוס לברט פרח
 • פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט -  טראגוס לברט פרח

פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - טראגוס לברט פרח

 • צבעים נוספים

208 ש"ח 245 ש"ח 15%

פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - טראגוס לברט זירקון עגול פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - טראגוס לברט זירקון עגול
 • פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - טראגוס לברט זירקון עגול

פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - טראגוס לברט זירקון עגול

 • צבעים נוספים

206 ש"ח 242 ש"ח 15%

פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - טראגוס לברט כוכב פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - טראגוס לברט כוכב
 • פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - טראגוס לברט כוכב

פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - טראגוס לברט כוכב

 • צבעים נוספים

196 ש"ח 231 ש"ח 15%

פירסינג לגבה מזהב צהוב 14 קראט - ניטים פירסינג לגבה מזהב צהוב 14 קראט - ניטים
 • פירסינג לגבה מזהב צהוב 14 קראט - ניטים

פירסינג לגבה מזהב צהוב 14 קראט - ניטים

 • צבעים נוספים

255 ש"ח 300 ש"ח 15%

פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - הליקס לב פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - הליקס לב
 • פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - הליקס לב

פירסינג לאוזן מזהב צהוב 14 קראט - הליקס לב

 • צבעים נוספים

124 ש"ח 146 ש"ח 15%