En

משלוחים והחזרות חינם – תוך 5 ימי עסקים התכשיט אצלך

לסנן
קטגוריה
מחיר
מ: עד: עדכן
אפשר לסנן לפי צבע מתכת
שרשרת לאישה מזהב צהוב 14 קראט - מרבד הקסמים שרשרת לאישה מזהב צהוב 14 קראט - מרבד הקסמים
 • שרשרת לאישה מזהב צהוב 14 קראט - מרבד הקסמים

שרשרת לאישה מזהב צהוב 14 קראט - מרבד הקסמים

2,131 ש"ח 2,507 ש"ח 15%

שרשרת חבל זהב צהוב 14 קראט, 1 מ"מ עובי, 55 ס"מ אורך שרשרת חבל זהב צהוב 14 קראט, 1 מ"מ עובי, 55 ס"מ אורך
 • שרשרת חבל זהב צהוב 14 קראט, 1 מ"מ עובי, 55 ס"מ אורך

שרשרת חבל זהב צהוב 14 קראט, 1 מ"מ עובי, 55 ס"מ אורך

683 ש"ח 804 ש"ח 15%

שרשרת ונציה זהב צהוב 14 קראט, 0.53 מ"מ עובי, 40 ס"מ אורך שרשרת ונציה זהב צהוב 14 קראט, 0.53 מ"מ עובי, 40 ס"מ אורך
 • שרשרת ונציה זהב צהוב 14 קראט, 0.53 מ"מ עובי, 40 ס"מ אורך

שרשרת ונציה זהב צהוב 14 קראט, 0.53 מ"מ עובי, 40 ס"מ אורך

 • צבעים נוספים

231 ש"ח 272 ש"ח 15%

שרשרת רולו זהב צהוב 14 קראט, 1.6 מ"מ עובי, 50 ס"מ אורך שרשרת רולו זהב צהוב 14 קראט, 1.6 מ"מ עובי, 50 ס"מ אורך
 • שרשרת רולו זהב צהוב 14 קראט, 1.6 מ"מ עובי, 50 ס"מ אורך

שרשרת רולו זהב צהוב 14 קראט, 1.6 מ"מ עובי, 50 ס"מ אורך

 • צבעים נוספים

558 ש"ח 657 ש"ח 15%

שרשרת ונציה זהב צהוב 14 קראט, 0.8 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך שרשרת ונציה זהב צהוב 14 קראט, 0.8 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך
 • שרשרת ונציה זהב צהוב 14 קראט, 0.8 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך

שרשרת ונציה זהב צהוב 14 קראט, 0.8 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך

 • צבעים נוספים

473 ש"ח 557 ש"ח 15%

שרשרת ספיגה זהב צהוב 14 קראט, 1 מ"מ עובי, 50 ס"מ אורך שרשרת ספיגה זהב צהוב 14 קראט, 1 מ"מ עובי, 50 ס"מ אורך
 • שרשרת ספיגה זהב צהוב 14 קראט, 1 מ"מ עובי, 50 ס"מ אורך

שרשרת ספיגה זהב צהוב 14 קראט, 1 מ"מ עובי, 50 ס"מ אורך

 • צבעים נוספים

709 ש"ח 835 ש"ח 15%

שרשרת חבל זהב צהוב 14 קראט, 1.4 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך שרשרת חבל זהב צהוב 14 קראט, 1.4 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך
 • שרשרת חבל זהב צהוב 14 קראט, 1.4 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך

שרשרת חבל זהב צהוב 14 קראט, 1.4 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך

869 ש"ח 1,023 ש"ח 15%

שרשרת ספיגה זהב צהוב 14 קראט, 0.8 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך שרשרת ספיגה זהב צהוב 14 קראט, 0.8 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך
 • שרשרת ספיגה זהב צהוב 14 קראט, 0.8 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך

שרשרת ספיגה זהב צהוב 14 קראט, 0.8 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך

 • צבעים נוספים

392 ש"ח 462 ש"ח 15%

שרשרת ספיגה זהב צהוב 14 קראט, 1.5 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך שרשרת ספיגה זהב צהוב 14 קראט, 1.5 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך
 • שרשרת ספיגה זהב צהוב 14 קראט, 1.5 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך

שרשרת ספיגה זהב צהוב 14 קראט, 1.5 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך

 • צבעים נוספים

1,095 ש"ח 1,289 ש"ח 15%

שרשרת מסובבת זהב צהוב 14 קראט, 1 מ"מ עובי, 50 ס"מ אורך שרשרת מסובבת זהב צהוב 14 קראט, 1 מ"מ עובי, 50 ס"מ אורך
 • שרשרת מסובבת זהב צהוב 14 קראט, 1 מ"מ עובי, 50 ס"מ אורך

שרשרת מסובבת זהב צהוב 14 קראט, 1 מ"מ עובי, 50 ס"מ אורך

 • צבעים נוספים

533 ש"ח 628 ש"ח 15%

שרשרת מסובבת זהב צהוב 14 קראט, 0.6 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך שרשרת מסובבת זהב צהוב 14 קראט, 0.6 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך
 • שרשרת מסובבת זהב צהוב 14 קראט, 0.6 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך

שרשרת מסובבת זהב צהוב 14 קראט, 0.6 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך

 • צבעים נוספים

209 ש"ח 246 ש"ח 15%

שרשרת חבל זהב צהוב 14 קראט, 1.9 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך שרשרת חבל זהב צהוב 14 קראט, 1.9 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך
 • שרשרת חבל זהב צהוב 14 קראט, 1.9 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך

שרשרת חבל זהב צהוב 14 קראט, 1.9 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך

1,502 ש"ח 1,768 ש"ח 15%

שרשרת סינגפור זהב צהוב 14 קראט, 1.6 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך שרשרת סינגפור זהב צהוב 14 קראט, 1.6 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך
 • שרשרת סינגפור זהב צהוב 14 קראט, 1.6 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך

שרשרת סינגפור זהב צהוב 14 קראט, 1.6 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך

 • צבעים נוספים

352 ש"ח 415 ש"ח 15%

שרשרת סינגפור זהב צהוב 14 קראט, 1.2 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך שרשרת סינגפור זהב צהוב 14 קראט, 1.2 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך
 • שרשרת סינגפור זהב צהוב 14 קראט, 1.2 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך

שרשרת סינגפור זהב צהוב 14 קראט, 1.2 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך

 • צבעים נוספים

284 ש"ח

שרשרת הארכה מזהב צהוב 14 קראט - 5 ס''מ שרשרת הארכה מזהב צהוב 14 קראט - 5 ס''מ
 • שרשרת הארכה מזהב צהוב 14 קראט - 5 ס''מ

שרשרת הארכה מזהב צהוב 14 קראט - 5 ס''מ

 • צבעים נוספים

119 ש"ח 140 ש"ח 15%

שרשרת לאישה מזהב צהוב 14 קראט - כדורים שרשרת לאישה מזהב צהוב 14 קראט - כדורים
 • שרשרת לאישה מזהב צהוב 14 קראט - כדורים

שרשרת לאישה מזהב צהוב 14 קראט - כדורים

1,780 ש"ח 2,095 ש"ח 15%

שרשרת לאישה מזהב ורוד 14 קראט - כדורים שרשרת לאישה מזהב ורוד 14 קראט - כדורים
 • שרשרת לאישה מזהב ורוד 14 קראט - כדורים

שרשרת לאישה מזהב ורוד 14 קראט - כדורים

1,734 ש"ח 2,040 ש"ח 15%