En

עד 4 ימי עסקים התכשיט אצלך - עקב המצב יתכנו עיכובים

לסנן
קטגוריה
מחיר
מ: עד: עדכן
אפשר לסנן לפי צבע מתכת
שרשרת לאישה מזהב צהוב 14 קראט - נחש הקסמים 45 ס"מ שרשרת לאישה מזהב צהוב 14 קראט - נחש הקסמים 45 ס"מ
 • שרשרת לאישה מזהב צהוב 14 קראט - נחש הקסמים 45 ס"מ

שרשרת לאישה מזהב צהוב 14 קראט - נחש הקסמים 45 ס"מ

3,239 ש"ח 3,811 ש"ח 15%

תליון ושרשרת מזהב צהוב 14 קראט - פנינים וכדורי זהב תליון ושרשרת מזהב צהוב 14 קראט - פנינים וכדורי זהב
 • תליון ושרשרת מזהב צהוב 14 קראט - פנינים וכדורי זהב

תליון ושרשרת מזהב צהוב 14 קראט - פנינים וכדורי זהב

925 ש"ח 1,088 ש"ח 15%

תליון ושרשרת מזהב צהוב 14 קראט - שלוש פנינים תליון ושרשרת מזהב צהוב 14 קראט - שלוש פנינים
 • תליון ושרשרת מזהב צהוב 14 קראט - שלוש פנינים

תליון ושרשרת מזהב צהוב 14 קראט - שלוש פנינים

484 ש"ח 569 ש"ח 15%

תליון ושרשרת מזהב צהוב 14 קראט - פנינים תלויות תליון ושרשרת מזהב צהוב 14 קראט - פנינים תלויות
 • תליון ושרשרת מזהב צהוב 14 קראט - פנינים תלויות

תליון ושרשרת מזהב צהוב 14 קראט - פנינים תלויות

1,073 ש"ח 1,262 ש"ח 15%

תליון ושרשרת מזהב צהוב 14 קראט - לב פנינה תליון ושרשרת מזהב צהוב 14 קראט - לב פנינה
 • תליון ושרשרת מזהב צהוב 14 קראט - לב פנינה

תליון ושרשרת מזהב צהוב 14 קראט - לב פנינה

590 ש"ח 694 ש"ח 15%

שרשרת רולו זהב צהוב 14 קראט, 1.6 מ"מ עובי, 50 ס"מ אורך שרשרת רולו זהב צהוב 14 קראט, 1.6 מ"מ עובי, 50 ס"מ אורך
 • שרשרת רולו זהב צהוב 14 קראט, 1.6 מ"מ עובי, 50 ס"מ אורך

שרשרת רולו זהב צהוב 14 קראט, 1.6 מ"מ עובי, 50 ס"מ אורך

 • צבעים נוספים

626 ש"ח 736 ש"ח 15%

שרשרת ספיגה זהב צהוב 14 קראט, 0.8 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך שרשרת ספיגה זהב צהוב 14 קראט, 0.8 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך
 • שרשרת ספיגה זהב צהוב 14 קראט, 0.8 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך

שרשרת ספיגה זהב צהוב 14 קראט, 0.8 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך

 • צבעים נוספים

417 ש"ח 490 ש"ח 15%

שרשרת לאישה מזהב צהוב 14 קראט - נחש הקסמים 50 ס"מ שרשרת לאישה מזהב צהוב 14 קראט - נחש הקסמים 50 ס"מ
 • שרשרת לאישה מזהב צהוב 14 קראט - נחש הקסמים 50 ס"מ

שרשרת לאישה מזהב צהוב 14 קראט - נחש הקסמים 50 ס"מ

3560 ש"ח 4188 ש"ח 15%

שרשרת ונציה זהב צהוב 14 קראט, 0.53 מ"מ עובי, 40 ס"מ אורך שרשרת ונציה זהב צהוב 14 קראט, 0.53 מ"מ עובי, 40 ס"מ אורך
 • שרשרת ונציה זהב צהוב 14 קראט, 0.53 מ"מ עובי, 40 ס"מ אורך

שרשרת ונציה זהב צהוב 14 קראט, 0.53 מ"מ עובי, 40 ס"מ אורך

 • צבעים נוספים

257 ש"ח 302 ש"ח 15%

שרשרת מסובבת זהב לבן 14 קראט, 1 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך שרשרת מסובבת זהב לבן 14 קראט, 1 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך
 • שרשרת מסובבת זהב לבן 14 קראט, 1 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך

שרשרת מסובבת זהב לבן 14 קראט, 1 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך

507 ש"ח 597 ש"ח 15%

שרשרת ספיגה זהב צהוב 14 קראט, 1.5 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך שרשרת ספיגה זהב צהוב 14 קראט, 1.5 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך
 • שרשרת ספיגה זהב צהוב 14 קראט, 1.5 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך

שרשרת ספיגה זהב צהוב 14 קראט, 1.5 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך

1152 ש"ח 1355 ש"ח 15%

שרשרת מסובבת זהב צהוב 14 קראט, 0.6 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך שרשרת מסובבת זהב צהוב 14 קראט, 0.6 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך
 • שרשרת מסובבת זהב צהוב 14 קראט, 0.6 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך

שרשרת מסובבת זהב צהוב 14 קראט, 0.6 מ"מ עובי, 42 ס"מ אורך

 • צבעים נוספים

232 ש"ח 273 ש"ח 15%

שרשרת ונציה זהב צהוב 14 קראט, 0.8 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך שרשרת ונציה זהב צהוב 14 קראט, 0.8 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך
 • שרשרת ונציה זהב צהוב 14 קראט, 0.8 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך

שרשרת ונציה זהב צהוב 14 קראט, 0.8 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך

 • צבעים נוספים

567 ש"ח 667 ש"ח 15%

שרשרת ספיגה זהב צהוב 14 קראט, 1 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך שרשרת ספיגה זהב צהוב 14 קראט, 1 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך
 • שרשרת ספיגה זהב צהוב 14 קראט, 1 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך

שרשרת ספיגה זהב צהוב 14 קראט, 1 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך

 • צבעים נוספים

719 ש"ח 846 ש"ח 15%

שרשרת חבל זהב צהוב 14 קראט, 1.9 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך שרשרת חבל זהב צהוב 14 קראט, 1.9 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך
 • שרשרת חבל זהב צהוב 14 קראט, 1.9 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך

שרשרת חבל זהב צהוב 14 קראט, 1.9 מ"מ עובי, 45 ס"מ אורך

1692 ש"ח 1990 ש"ח 15%

שרשרת סינגפור זהב צהוב 14 קראט, 1.6 מ"מ עובי, 55 ס"מ אורך שרשרת סינגפור זהב צהוב 14 קראט, 1.6 מ"מ עובי, 55 ס"מ אורך
 • שרשרת סינגפור זהב צהוב 14 קראט, 1.6 מ"מ עובי, 55 ס"מ אורך

שרשרת סינגפור זהב צהוב 14 קראט, 1.6 מ"מ עובי, 55 ס"מ אורך

507 ש"ח 597 ש"ח 15%

שרשרת הארכה מזהב צהוב 14 קראט - 5 ס''מ שרשרת הארכה מזהב צהוב 14 קראט - 5 ס''מ
 • שרשרת הארכה מזהב צהוב 14 קראט - 5 ס''מ

שרשרת הארכה מזהב צהוב 14 קראט - 5 ס''מ

 • צבעים נוספים

119 ש"ח 140 ש"ח 15%

שרשרת לאישה מזהב צהוב 14 קראט - כדורים שרשרת לאישה מזהב צהוב 14 קראט - כדורים
 • שרשרת לאישה מזהב צהוב 14 קראט - כדורים

שרשרת לאישה מזהב צהוב 14 קראט - כדורים

1664 ש"ח 1958 ש"ח 15%

שרשרת לאישה מזהב לבן 14 קראט - כדורים שרשרת לאישה מזהב לבן 14 קראט - כדורים
 • שרשרת לאישה מזהב לבן 14 קראט - כדורים

שרשרת לאישה מזהב לבן 14 קראט - כדורים

1547 ש"ח 1820 ש"ח 15%

שרשרת לאישה מזהב ורוד 14 קראט - כדורים שרשרת לאישה מזהב ורוד 14 קראט - כדורים
 • שרשרת לאישה מזהב ורוד 14 קראט - כדורים

שרשרת לאישה מזהב ורוד 14 קראט - כדורים

1947 ש"ח 2290 ש"ח 15%

שרשרת לאישה מזהב בשלושה צבעים 14 קראט - כדורים שרשרת לאישה מזהב בשלושה צבעים 14 קראט - כדורים
 • שרשרת לאישה מזהב בשלושה צבעים 14 קראט - כדורים

שרשרת לאישה מזהב בשלושה צבעים 14 קראט - כדורים

1768 ש"ח 2080 ש"ח 15%

שרשרת חוליות לאישה מזהב צהוב 14 קראט - אטבים שרשרת חוליות לאישה מזהב צהוב 14 קראט - אטבים
 • שרשרת חוליות לאישה מזהב צהוב 14 קראט - אטבים

שרשרת חוליות לאישה מזהב צהוב 14 קראט - אטבים

1951 ש"ח 2295 ש"ח 15%

תליון ושרשרת מזהב צהוב 14 קראט - תליון חוליות אליפסה תליון ושרשרת מזהב צהוב 14 קראט - תליון חוליות אליפסה
 • תליון ושרשרת מזהב צהוב 14 קראט - תליון חוליות אליפסה

תליון ושרשרת מזהב צהוב 14 קראט - תליון חוליות אליפסה

1095 ש"ח 1288 ש"ח 15%

תליון ושרשרת מזהב צהוב 14 קראט - שתי חוליות תליון ושרשרת מזהב צהוב 14 קראט - שתי חוליות
 • תליון ושרשרת מזהב צהוב 14 קראט - שתי חוליות

תליון ושרשרת מזהב צהוב 14 קראט - שתי חוליות

826 ש"ח 972 ש"ח 15%